LAULASMAA KÜLAS ON NÜÜD SPORDIVÄLJAK!

küla.JPG

saad siin mängida:

PALLIMÄNGE (korv- ja ranna võrkpalli, tennist, tänavahokit jpm.)

RULATADA,

UISUTADA, KELGUTADA,

korraldada üritusi ja palju muud mis vajab kindlat aluspinda :)

Treeningute infot vaata: treeningu lehelt.

 

SPORDIVÄLJAKU KASUTAJA REEGLID:

uued katmandu 064.jpg

 Hoia ja kasuta ala ja vahendeid heaperemehelikult.

Väljakud on sportimiseks ja mängimiseks.

Prügi pane selleks ettenähtud kohta.

Klaasi ja purunevaid ohtlikke asju väljakutele ei too.

Jalgratta koht on jalgratta hoidlas.

Väljakul oleme viisakad nii tegudes kui sõnades.

Lapse üle teostab järelvalvet tema vanem või juhendaja.

 

KORV- ja VÕRKPALLIVÄLJAK

Korvide, võrgu, postide küljes ei riputa.

Sportimiseks ning ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener ja/või üritust korraldav organisatsioon.

Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult ettenähtud otstarbeks.

Puhasta ja tagasta vahendid jm inventari hoidlasse.

Rikutud, lõhutud inventari kohta koostatakse akt ning tasutakse rikkuja poolt.

 

LASTE MÄNGUVÄLJAK, MALEVÄLJAK

On lastele kasutamiseks.

Mänguasjad  ja malenupud kuuluvad väljakule – neid kaasa ei võta.

Lapsevanem vastutab oma lapse eest.

 

KUNST

Grafiti  ja muud kaunistused ei ole lubatud.